Čo robíme

Účtovníctvo

Účtovníctvo

 •  vedenie podvojného účtovníctva
 •  vypracovanie kompletnej účtovnej závierky
 •  evidencia DPH
 •  evidencia majetku a jeho amortizácia
 •  evidencia a spracovanie pracovných ciest
 •  evidencia pohľadávok a záväzkov
 •  vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 •  leasing – finančný aj operatívny
 •  reporting podľa požiadaviek klienta
Dane

Dane

 •  registrácia na daňovom úrade – povinná aj dobrovoľná
 •  daňové priznanie k DPH
 •  daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby
 •  daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 •  kontrolný výkaz k DPH
 •  súhrnný výkaz k DPH
 •  elektronické podávanie výkazov
Kancelárske a korporátne služby

Kancelárske a korporátne služby

 •  ohlásenie živností
 •  vypracovanie a podanie návrhu na obchodný register
 •  oznámenie zmien na daňovom úrade
 •  správa elektronickej schránky
 •  zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra
 •  založenie spoločnosti
 •  prenájom virtuálneho sídla vrátane doručovania pošty
 •  prihlasovanie a odhlasovanie pracovníkov do a zo Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

 •  elektronické výkazníctvo do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 •  príprava bankových príkazov na vyplatenie miezd a odvodov
 •  spracovanie výplatných pások
 •  mzdové hlásenia
 •  výpočet nemocenských dávok
 •  evidencia stravných lístkov
 •  ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 •  evidencia čerpania rekreačných poukazov
 •  výpočet mzdy
Ďalšie služby

Ďalšie služby

 •  rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia
 •  zápisnice z valného zhromaždenia
 •  tvorba interných smerníc
 •  vratka DPH z krajín EÚ
 •  vypracovanie štatistických výkazov
 •  vypracovanie hlásení pre NBS
 •  konzultácie
 •  návrhy na zápis zmien do obchodného registra
 •  sprostredkovanie auditu
 •  upozornenie klientov na zmeny v legislatíve

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás

Máte start-up?

My máme pre vás špeciálnu ponuku.

Máte start-up?

Viac o ponuke

Spoľahlivá účtovná firma dokáže optimalizovať náklady vašej spoločnosti a pomôcť vám s komplexnými službami v oblasti účtovníctva, miezd a daní.

Cenník našich služieb vám zašleme na vyžiadanie.

Vyžiadať cenník?

Vyžiadať cenník