FAQ – Často
kladené otázky

1. Viete poskytovať svoje služby priamo v sídle zákazníka?

Áno. Miesto poskytovania služieb je na dohode medzi vami a nami - radi sa prispôsobíme vašim potrebám. Poskytovanie našich služieb a miesto ich výkonu je vždy na individuálnej dohode s klientom.

2. Poskytujete ekonomické poradenstvo?

Samozrejme. Pre našich klientov si veľmi radi vyhradíme čas na konzultácie. Naše skúsenosti z oblasti účtovníctva, miezd a daní veľmi radi odovzdáme všetkým našim klientom podľa ich potrieb.

3. Je zmena účtovníka komplikovaná?

Nie, celý proces prechodu od vášho účtovníka budeme koordinovať a riešiť my. Bude však nevyhnutná i určitá súčinnosť z vašej strany.

4. Čo potrebujete k vedeniu podvojného účtovníctva a podaniu DPH priznania?

K spracovaniu mesačného účtovníctva a podaniu DPH priznania potrebujeme od vás tieto doklady: - vystavené faktúry (v prípade spárovaných aplikácií si dáta sťahujeme sami) - prijaté faktúry (zálohové faktúry, doklady k prijatej platbe, vyúčtovacie faktúry) - hotovostné doklady (bločky) - bločky platby kartou - bankový výpis vo formáte PDF a XML (prípadne splnomocnenie pre prístup do bankového účtu klienta, pre stiahnutie výpisov z našej strany) - výstupy z platobných brán, najme v prípade vedenia účtovníctva pre e-shopy - iné doplňujúce doklady (poistné zmluvy, splátkové kalendáre, úverové zmluvy, licenčné zmluvy, atď)

5. Kam a ako doručiť doklady na zaúčtovanie?

V prípade, že sa rozhodnete spolupracovať pri vedení účtovníctva s našou spoločnosťou, preberanie dokladov si vieme individuálne nastaviť podľa vašich požiadaviek a preferencií. Doklady je možné doniesť osobne k nám do kancelárie na ulici Štefana Králika 12, Bratislava, alebo zaslať doporučene poštou. Doklady vieme vyzdvihnúť aj prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, prípadne v rámci Bratislavy aj osobne. Doklady k zaúčtovaniu je možné ukladať aj online na platforme GoogleDisc, kde každému klientovi vytvoríme zdieľaný priečinok, aby ste mali prístup ku svojim dokumentom, nech ste kdekoľvek.

6. Ako budeme komunikovať?

Výber komunikácie nechávame na klientovi, podľa toho aká forma komu viac vyhovuje. Môžete nás kontaktovať e-mailom na adresu kontakt@uctovnictvourban.sk , urban.ucto@gmail.com alebo na tel. čísle +421 948 140 240, prípadne cez kontaktný formulár na našej webovej stránke alebo osobne na adrese našej spoločnosti.

7. Poskytujete služby aj mimo Bratislavy?

Áno, portfólio našich klientov zahŕňa firmy z rôznych častí Slovenska. Spracujeme vaše účtovníctvo bez ohľadu na to, kde má vaša firma sídlo.

8. Sú potrebné osobné stretnutia každý mesiac?

Osobné stretnutie nie je nutné absolvovať každý mesiac, ak si to klient nevyžaduje. Ak však k vysvetleniu konkrétnej problematiky našich služieb nepostačuje e-mailová či telefonická komunikácia, radi sa s vami stretneme osobne. Osobné stretnutia vám odporúčame absolvovať v pravidelných intervaloch, aby sme vás informovali o stave vášho účtovníctva, priebežných výsledkoch hospodárenia spoločnosti a vysvetlili si prípadné otázky.

9. Môžete namiesto mňa komunikovať s úradmi a poisťovňami?

Samozrejme. Na základe úradne overenej plnej moci, ktorú nám udelíte, vieme vo vašom mene komunikovať s finančnou správou, sociálnou poisťovňou či zdravotnou poisťovňou.

10. Dokedy je potrebné doručiť doklady k zaúčtovaniu?

V zmluve o vedení účtovníctva máme určené, že vieme klientovi garantovať spracovanie účtovníctva za príslušný mesiac a odoslať výkazy vyžadované štátnou správou a jej orgánmi včas, pokiaľ nám budú doručené doklady, resp. ak ich klient uloží na GoogeDisc v nasledovných termínoch: - Mzdy: do 3. pracovného dňa – tento termín sa viaže na spracovanie miezd, ktoré obvykle zamestnávateľ posiela na účet svojich zamestnancov od 10-15 dňa v mesiaci. - Spracovanie účtovníctva: do 7 pracovného dňa - tento termín sa viaže na spracovanie „bežného účtovníctva“ nasledujúceho po skončení mesiaca, za ktorý sa účtovníctvo spracováva.

11. Vediete účtovníctvo online?

Účtovníctvo nevedieme online, ale využívame všetky dostupné nástroje a aplikácie tak, aby ste mali prehľad o výsledku hospodárenia, aktuálnej daňovej povinnosti DPH, záväzkoch a pohľadávkach. Pravidelne ukladáme prehľady do vašej zložky na GoogleDisc-u, prípadne zasielame informačné e-maily.

12. Musím si podať daňové priznanie sám, alebo ho podáte za mňa?

Áno, podáme ho za vás. Budeme však potrebovať vaše splnomocnenie. Vy nemusíte nikam chodiť, ani nič vybavovať. Daňové priznanie v originálnom formulári, spolu s potvrdenkou o odoslaní aj s inštrukciami k prípadnej platbe vám zašleme e-mailom na vami uvedenú adresu, prípadne uložíme do príslušnej zložky na GoogleDisc-u.

13. Čo budeme potrebovať k vypracovaniu daňového priznania na konci roka pre vás ako fyzickú osobu, prípadne ako podnikateľa živnostníka teda ako: DPFO - typ A alebo DPFO - typ B?

Ak pre vás budeme vypracovávať jednorazové daňové priznanie typu A alebo typu B, dostanete od nás zoznam konkrétnych druhov dokladov, ktoré k spracovaniu daňového priznania potrebujeme. Napr. v prípade daňového priznania typu B, pri uplatnení paušálnych výdavkov sú to tieto druhy dokladov : vystavené faktúry, bankový výpis vo formáte PDF.

14. Čo potrebujete k vedeniu mzdového účtovníctva?

K správnemu vedeniu mzdového účtovníctva je nevyhnutné, aby nám od vás bola doručená evidencia pracovného času, neprítomnosti, čerpania dovolenky a iné doplňujúce informácie. V prípade klientov s menším počtom zamestnancov je ideálne dochádzku zamestnancov zaznamenávať v MS Excel.

15. Je rozumné hľadať si účtovníka už pri začatí podnikania?

Rozhodne áno, čím skôr si vyberiete spoľahlivú účtovnú firmu, tým nižšie je riziko pokút, problémov a nejasností.

16. Viete zabezpečiť aj zmeny v obchodnom registri?

Áno. Meníte konateľa, prevádzate obchodný podiel, meníte sídlo alebo obchodné meno spoločnosti? V našom legislatívnom prostredí ide často o komplikovaný proces, ktorý však vieme na základe plnej moci celý sprocesovať za vás. Pomôžeme vám. Zabezpečíme vykonanie akejkoľvek zákonnej zmeny vo vašej spoločnosti. Ušetríme vám starosti a množstvo času, ktorý môžete radšej venovať svojmu podnikaniu.

Spoľahlivá účtovná firma dokáže optimalizovať náklady vašej spoločnosti a pomôcť vám s komplexnými službami v oblasti účtovníctva, miezd a daní.

Cenník našich služieb vám zašleme na vyžiadanie.

Vyžiadať cenník?

Vyžiadať cenník